ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ознайомтеся будь ласка з правилами збору, обробки та зберігання конфіденційної інформації користувачів, відвідувачів, пацієнтів (далі – Правила). Правила встановлені сервісом ФОП Недоступ Олексій Миколайович (надалі – ФОП Недоступ) і визначають порядок використання сервісом ФОП Недоступ (посилання на сайт https://balanceinstitute.com.ua/) конфіденційної інформації користувачів, відвідувачів, пацієнтів. Дані правила є невід’ємною частиною ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ З ПАЦІЄНТАМИ, ВІДВІДУВАЧАМИ, КОРИСТУВАЧАМИ СЕРВІСУ СІМЕЙНОЇ КЛІНІКИ ФОП Недоступ.

 

  1. Основні положення

Надаючи дані через форми зворотного зв’язку на сайті https://balanceinstitute.com.ua/ користувач, відвідувач, пацієнт погоджується з даними Правилами і надає дозвіл ФОП Недоступ на збір, зберігання, використання, обробку та розголошення своїх персональних даних відповідно до даних Правил та Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Дані Правила дійсні на території України з моменту надання користувачем, відвідувачем, пацієнтом своїх конфіденційних та персональних даних ФОП Недоступ.

 

  1. Збір, обробка та використання персональних та конфіденційних даних

2.1. ФОП Недоступ може збирати, зберігати і використовувати наступні персональні та конфіденційні дані користувачів, відвідувачів, пацієнтів:

– ім’я (прізвище, ім’я, по батькові);

– адреса електронної пошти (e-mail);

– історія використання користувачем, відвідувачем, пацієнтом ФОП Недоступ;

– номер телефону;

– відомості з приводу звернення користувача, відвідувача, пацієнта за медичною допомогою;

– результати лабораторних досліджень;

– інформація про стан здоров’я Пацієнта.

2.2. Користувач, відвідувач, пацієнт погоджується з тим, що ФОП Недоступ може використовувати його персональні та конфіденційні дані для:

– надання послуг і клієнтської підтримки за відповідним запитом/зверненням;

– вдосконалення власних послуг, змісту сайту та реклами;

– повідомлення користувача, відвідувача, пацієнта про послуги, новини і рекламні пропозиції ФОП Недоступ і партнерів останньої за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти і т.д.

– збереження даних про запис користувача, відвідувача, пацієнта на прийом та інших персональних даних останнього;

– запобігання та виявлення шахрайства або порушення інших прав ФОП Недоступ та/або третіх осіб;

– відстеження використання користувачем, відвідувачем, пацієнтом сайту;

– інших цілей, передбачених у момент надання згоди на збір, обробку та використання персональних і конфіденційних даних користувача, відвідувача, пацієнта, та/або які є обґрунтовано необхідними для надання продукту та/або послуги, що вимагається користувачем, відвідувачем, пацієнтом;

– досягнення дослідницьких, маркетингових/рекламних цілей тощо;

– накопичення та звітування сукупної статистичної інформації у зв’язку з функціонуванням сайту та зверненням користувачів, відвідувачів, пацієнтів за мединою допомогою;

– визначення функцій та послуг сайту, які найкраще допомагають користувачам, відвідувачам, пацієнтам;

– збереження додаткової інформації для постійного використання сайту.

2.3. Відомості про факт звернення за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, встановлений діагноз, а також інша інформація про стан здоров’я користувача, відвідувача, пацієнта, становлять лікарську таємницю та охороняються положеннями даних Правил та чинного законодавства України.

 

  1. Розголошення конфіденційної інформації

3.1. ФОП Недоступ має право надавати третім особам персональні дані користувача, відвідувача, пацієнта в наступних випадках:

– отримання відповідної згоди користувача, відвідувача, пацієнта;

– надання персональних даних своїм партнерам, працівникам, іншим третім особам з метою, для якої відповідна інформація була зібрана;

– надання персональних даних правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх офіційні запити, які стосуються кримінального провадження, та/або іншої, передбаченої чинним законодавством України, протиправної діяльності. В такому випадку ФОП Недоступ має право розголошувати інформацію, що має значення для розслідування, у порядку та межах, визначених чинним законодавством України;

– надання третім особам загальної інформації (статистичних дані, узагальненої інформації), яка не містить персональних даних та не ідентифікує користувача, відвідувача, пацієнта індивідуально.

3.2. Персональні та конфіденційні дані користувача, відвідувача, пацієнта зберігаються на сервері ФОП Недоступ, який може фізично знаходитися як в Україні, так і за кордоном. Користувач, відвідувач, пацієнт підтверджує і надає Сімейній клініці ФОП Недоступ право переміщувати персональні дані через кордон України з метою, для якої відповідні дані були зібрані.

3.3. ФОП Недоступ зобов’язується вживати належних заходів безпеки для захисту від незаконного втручання та/або неправомірної зміни, розголошення та/або знищення персональних даних користувача, відвідувача, пацієнта.

3.4. ФОП Недоступ несе одноосібну і повну юридичну відповідальність за захист персональних даних користувача, відвідувача, пацієнта і за збір, обробку, зберігання, і використання персональних та конфіденційних даних останніх.

3.5. ФОП Недоступ має право розголошувати відомості, що становлять медичну таємницю, у наступних випадках:

– про стан здоров’я неповнолітніх дітей – батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам;

– про результати тестування на ВІЛ, про наявність або відсутність в людини ВІЛ-інфекції дозволяється лише: особі, стосовно якої було проведено тестування, – батькам чи іншим законним представникам такої особи; іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров’я – винятково у зв’язку з лікуванням цієї особи; іншим третім особам – лише за рішенням суду в установлених законом випадках;

– про стан здоров’я, будь-яку іншу інформацію, яка становить об’єкт медичної таємниці та за загальним правилом не підлягає розголошенню, – лише за рішенням суду в установлених законом випадках;

– про встановлення випадку COVID-19 – лабораторному центру МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю.

 

  1. Права користувачів, відвідувачів, пацієнтів як суб’єктів конфіденційної інформації:

4.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, або дати відповідне доручення щодо отримання такої інформації уповноваженими особами, крім випадків, встановлених законом;

4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;

4.3. на доступ до своїх персональних даних;

4.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня подання запиту, крім випадків передбачених законом, відповідь про обробку їх персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;

4.5. пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

4.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;

4.8. звертатися зі скаргами щодо обробки своїх персональних даних;

4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

4.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

4.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 

  1. Обов’язки користувачів, відвідувачів, пацієнтів як суб’єктів конфіденційної інформації:

5.1. Користувач, відвідувач, пацієнт несе відповідальність за надання ФОП Недоступ достовірної, повної, правдивої та точної інформації, включаючи персональні дані та інформацію про стан здоров’я, та підтримку відповідної інформації в актуальному стані.

5.2. У разі порушення вимог п.5.1 даних Правил, ФОП Недоступ не несе відповідальності за шкоду, завдану відповідними діями користувача, відвідувача, пацієнта. У такому випадку ФОП Недоступ може відхилити та видалити будь-який запис, який вважатиме неправдивим, шахрайським та/або невідповідним даній Політиці конфіденційності.

 

  1. Посилання, інтеграція і взаємодія з третіми сторонами.

Сайт ФОП Недоступ може бути пов’язаний та/або інтегрований із веб-сайтами, програмами, інтерфейсами, послугами та платформами, що експлуатуються іншими компаніями.

Сайт також може містити рекламу від третіх сторін.

Сайт ФОП Недоступ не несе відповідальності за політику конфіденційності відповідних веб-сайтів, програм, інтерфейсів, послуг та платформ, що експлуатуються третіми сторонами, які пов’язані та/або інтегровані із сервісом, або за політику конфіденційності сторонніх рекламних компаній. Тому перед переходом за такими посиланнями та отриманням доступу до веб-сайту третьої сторони, додатку, інтерфейсу, служби, платформи, користувач, відвідувач, пацієнт повинен перевірити відповідну політику конфіденційності для визначення, серед іншого, правил збору, обробки та поширення персональних даних.

 

     7. Зміна умов Політики конфіденційності.

Дана Політика конфіденційності може змінюватись з урахуванням вимог третіх сторін, змін в законодавстві, змін у роботі сайту щодо збору, використання та розголошення інформації і т.д. Відповідні зміни набирають чинності після їх розміщення.

Використання користувачем, відвідувачем, пацієнтом сайту після опублікування нової редакції Політики конфіденційності означає автоматичне погодження з умовами останньої. З огляду на вищезазначене, рекомендуємо регулярно переглядати Політику конфіденційності ФОП Недоступ. 

 

Фізична особа-підприємець

Недоступ Олексій Миколайович